ML Conservation
Restaurator in Historische Binnenruimten
 


Welkom bij ML Conservation 

Wij houden ons bezig met conservering van beschilderde oppervlakten in Historische binnenruimtes. Dit is vaak een complex proces, waarin de HB-restaurator meer voor u kan betekenen dan u wellicht denkt. Kleurhistorisch onderzoek is vaak de basis van een conserveringsproject, maar ook het maken van conditieopnames en de diagnose met betrekking tot de status en de oorzaken van schade en verval van schilderingen in het interieur kunt u aan de HB-restaurator overlaten. Deze legt vervolgens een aantal opties ter overweging voor, van waaruit in overleg een koers wordt bepaald en een conserveringsaanpak kan worden opgesteld. Vervolgens kan de conservering ook worden uitgevoerd onder leiding van de HB-restaurator.
Het vaststellen van het project begint met het uiten van een behoefte, een vraag of een doel in een specifieke context: Is het nodig om conserveringshandelingen uit te voeren en zo ja, wat is het gewenste resultaat? Binnen welke parameters moet er worden geopereerd? De eerste stap is het onderzoeken en de diagnose. Hiervoor kan een plan van Onderzoek worden opgesteld (PVO). Stap twee is het opstellen, evalueren en selecteren van conserveringsopties. De conclusie die volgt op de evaluatie van deze opties is de basis voor het Conserveringsplan, of het Plan van Aanpak (PVA).Wat kan de HB-restaurator voor u betekenen?