ML Conservation
Restaurator in Historische Binnenruimten
 

Kleuronderzoek

Er zijn verschillende typen kleuronderzoek die ik, als onafhankelijke specialist, voor u of voor uw bedrijf kan uitvoeren. 

Type onderzoek

Technieken

Resultaat

Tijdsindicatie

Type 1.
Kleurhistorische
inventarisatie

- Sonderingen
- Puncties
- Stratigrafie

- Globale indicatie van het aanwezige verflagenpakket (‘quick scan’)
- Leidt tot Plan van Onderzoek: dit geeft de potentie aan voor vervolg onderzoek
(type 2 of 3)

1-2 dagen

Type 2.
Kleurhistorische
verkenning

Idem 1.
Kleurhistorische
inventarisatie en tevens:
- Verfmonster
- Stratigrafieschema

 Degelijk onderzoek: betrouwbaar, maar nog niet volledig beeld van het historisch kleurgebruik

Afhankelijk van de grootte van de opdracht, enkele dagen tot een paar weken

Type 3.
Specialistisch
kleuronderzoek

Idem 2.
Kleurhistorische
verkenning en tevens:
- Vrijlegvenster
- Analyse pigment en
bindmiddel

- Degelijk uitgebreid onderzoek: maakt een historisch verantwoorde reconstructie mogelijk op alle onderdelen/materialen
- Voorstel voor conservering van een geschilderde afwerking

Op maat

Type 4.
Integraal
afwerkingsonderzoek

Idem 3.
Specialistisch kleuronderzoek
en tevens:
- Conditieopname of
schade-inventarisatie
van aanwezige
afwerkingen

- Degelijk uitgebreid onderzoek: een historische verantwoorde reconstructie op alle onderdelen / materialen
- Voorstel voor aanpak van de conservering of restauratie van de ruimte en de daarin aanwezige afwerkingen.

Op maat